Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 59Текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; текстильнi вироби технiчного призначення
5904Лiнолеум, розрiзаний або нерозрiзаний за формою; матерiали для покриття пiдлоги, на текстильнiй основi, розрiзанi або нерозрiзанi за формою:
-5904 90 00iншi:

- - 5904 90 00 10з основою з повстi, одержаної голкопробивним способом
- - 5904 90 00 90iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.