Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 59Текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; текстильнi вироби технiчного призначення
5903Текстильнi матерiали, просоченi, з покриттям або дубльованi пластмасами, крiм матерiалiв товарної позицiї 5902:

- 5903 10полiвiнiлхлоридом:
- - 5903 10 10 00просоченi
- - 5903 10 90покритi або дубльованi:
- - - 5903 10 90 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 5903 10 90 90iншi
- 5903 20полiуретаном:
- - 5903 20 10 00просоченi
- - 5903 20 90покритi або дубльованi:
- - - 5903 20 90 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 5903 20 90 90iншi
- 5903 90iншi:
- - 5903 90 10 00просоченi
- - [5903 90 9]покритi або дубльованi:
- - - 5903 90 91 00похiдними целюлози або iншими пластмасами, при цьому текстильний матерiал створює лицьовий бiк
- - - 5903 90 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.