Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 49Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани
4911Iнша друкована продукцiя, включаючи друкованi репродукцiї та фотографiї:
-4911 10матерiали рекламнi торговi, товарнi каталоги тощо:

- - 4911 10 10 00товарнi каталоги
- - 4911 10 90 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.