Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 49Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани
4908Малюнки перебивнi (декалькоманiї):

- 4908 10 00 00малюнки перебивнi (декалькоманiї), що мають здатнiсть осклятися
- 4908 90 00 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.