Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
Група 45Корок та вироби з нього
4504Корок агломерований, (з використанням сполучних речовин або без них) i вироби з нього:
-4504 10блоки, плити, листи та смуги; плитки будь-якої форми; суцiльнi цилiндри, включаючи диски:

- - [4504 10 1]пробки та заглушки:
- - - 4504 10 11 00для iгристих вин, включаючи пробки iз шайбами з натурального корка
- - - 4504 10 19 00iншi
- - [4504 10 9]iншi:
- - - 4504 10 91 00iз сполучними речовинами
- - - 4504 10 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.