Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
Група 45Корок та вироби з нього

4501Натуральний корок, необроблений або начорно оброблений; вiдходи корка; подрiбнений, гранульований або мелений корок:
4502 00 00 00Натуральний корок, з вилученим зовнiшнiм шаром або начорно обрiзаний, або у виглядi прямокутникiв (включаючи квадратнi), блокiв, плит, листiв або смуг (включаючи заготiвки для виготовлення коркiв з незакругленими краями)
4503Вироби з натурального корка:
4504Корок агломерований, (з використанням сполучних речовин або без них) i вироби з нього:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.