Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
Група 44Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля
4409Пилопродукцiя з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, з'єднанням у виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, закругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання:
-[44092]з листяних порiд:

- - 4409 21 00 00з деревини бамбука
- - 4409 22 00 00з деревини тропiчних порiд
- - 4409 29iншi:
- - - 4409 29 10 00фасоннi вироби (багет) для виготовлення рам для картин, фотографiй, дзеркал або аналогiчних предметiв
- - - [4409 29 9]iншi:
- - - - 4409 29 91 00бруски, планки та фриз для паркетного або дерев'яного покриття пiдлоги, незiбранi
- - - - 4409 29 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.