Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3827Сумiшi з вмiстом галогенованих похiдних метану, етану або пропану, в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi:

- [3827 1]з вмiстом хлорфторвуглеводнiв (СFCs), якi мiстять або не мiстять гiдрохлорфторвуглеводнi (HCFCs), перфторвуглеводнiв (PFCs) або гiдрофторвуглеводнi (HFCs); з вмiстом гiдробромфторвуглеводнiв (HBFCs); з вмiстом тетрахлориду вуглецю; з вмiстом 1,1,1-трихлоретану (метилхлороформ):
- - 3827 11 00 00з вмiстом хлорфторвуглеводнiв (СFCs), якi мiстять або не мiстять гiдрохлорфторвуглеводнi (HCFCs), перфторвуглеводнi (PFCs) або гiдрофторвуглеводнi (HFCs)
- - 3827 12 00 00з вмiстом гiдробромфторвуглеводнiв (HBFCs)
- - 3827 13 00 00з вмiстом тетрахлориду вуглецю
- - 3827 14 00 00з вмiстом 1,1,1-трихлоретану (метилхлороформ)
- - 3827 20 00 00з вмiстом бромхлордифторметану (Галон-1211), бромтрифторметану (Галон-1301) або дибромтетрафторетанiв (Галон-2402)
- [3827 3]з вмiстом гiдрохлорфторвуглеводнiв (HCFCs), якi мiстять або не мiстять перфторвуглеводнi (PFCs) або гiдрофторвуглеводнi (HFCs), але без вмiсту хлорфторвуглеводнiв (CFCs):
- - 3827 31 00 00з вмiстом речовин товарних пiдпозицiй 2903 41 - 2903 48
- - 3827 32 00 00iншi, з вмiстом речовин товарних пiдпозицiй 2903 71 - 2903 75
- - 3827 39 00 00iншi
- 3827 40 00 00з вмiстом бромметану (метил бромiду) або бромхлорметану
- [3827 5]з вмiстом трифторметану (HFC-23) або перфторвуглеводнiв (PFCs), але без вмiсту хлорфторвуглеводнiв (CFCs) або гiдрохлорфторвуглеводнiв (HCFCs):
- - 3827 51 00 00з вмiстом трифторметану (HFC-23)
- - 3827 59 00 00iншi
- [3827 6]з вмiстом iнших гiдрофторвуглеводнiв (HFCs), але без вмiсту хлорфторвуглеводнiв (CFCs) або гiдрохлорфторвуглеводнiв (HCFCs):
- - 3827 61 00 00з вмiстом 15 мас.% або бiльше 1,1,1-трифторетану (HFC-143а)
- - 3827 62 00 00iншi, не включенi у товарну пiдпозицiю вище, з вмiстом 55 мас.% або бiльше пентафторетану (HFC-125), але без вмiсту ненасичених фторованих похiдних ациклiчних вуглеводнiв (HFOs)
- - 3827 63 00 00iншi, не включенi у товарнi пiдпозицiї вище, з вмiстом 40 мас.% або бiльше пентафторетану (HFC-125)
- - 3827 64 00 00iншi, не включенi у товарнi пiдпозицiї вище, з вмiстом 30 мас.% або бiльше 1,1,1,2-тетрафторетану (HFC-134а), але без вмiсту ненасичених фторованих похiдних ациклiчних вуглеводнiв (HFOs)
- - 3827 65 00 00iншi, не включенi у товарнi пiдпозицiї вище, з вмiстом 20 мас.% або бiльше дифторметану (HFC-32) та 20 мас.% або бiльше пентафторетану (HFC-125)
- - 3827 68 00 00iншi, не включенi у товарнi пiдпозицiї вище, з вмiстом речовин товарних пiдпозицiй 2903 41 - 2903 48
- - 3827 69 00 00iншi
- 3827 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.