Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3825Залишкова продукцiя хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi, в iнших товарних позицiях не зазначена та не включена; вiдходи мiського господарства; шлам стiчних вод; iншi вiдходи, що зазначенi в примiтцi 6 до цiєї групи:

- 3825 10 00 00вiдходи мiського господарства
- 3825 20 00 00шлам стiчних вод
- 3825 30 00 00клiнiчнi вiдходи
- [3825 4]вiдпрацьованi органiчнi розчинники:
- - 3825 41 00 00галогенованi
- - 3825 49 00 00iншi
- 3825 50 00 00вiдпрацьованi розчини для травлення металiв, гiдравлiчнi рiдини, гальмiвнi рiдини та антифризи
- [3825 6]iншi вiдходи хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi:
- - 3825 61 00 00що мiстять переважно органiчнi складовi
- - 3825 69 00 00iншi
- 3825 90iншi:
- - 3825 90 10 00лужний оксид залiза для очищення газу
- - 3825 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.