Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3822Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на пiдкладцi i приготовленi (готовi) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi або без неї, розфасованi або не розфасованi у виглядi наборiв, крiм зазначених у товарнiй позицiї 3006; сертифiкованi еталоннi матерiали:

- [3822 1]реагенти дiагностичнi або лабораторнi на пiдкладцi i приготовленi (готовi) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi або без неї, розфасованi або не розфасованi у виглядi наборiв:
- - 3822 11 00 00для малярiї
- - 3822 12 00 00для вiрусу Зiка та iнших захворювань, що передаються комарами роду Aedes
- - 3822 13 00 00для визначення групи кровi
- - 3822 19 00 00iншi
- 3822 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.