Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3814 00Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв:
-3814 00 90iншi:
--[381400901]на основi ацетону, ксилолу, толуолу, етилцелозольву, сольвентiв, уайт-спiриту, етанолу:

- - - 3814 00 90 11що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3814 00 90 19iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.