Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3812Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмаси, в iнших товарних позицiях не зазначенi; антиоксиданти та iншi стабiлiзатори для каучуку або пластмаси:

- 3812 10 00прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi:
- - 3812 10 00 10на основi N,N'-дитiодиморфолiну (sulfasan, perhacit, rhenolran DTDM, rhenocure M)
- - 3812 10 00 90iншi
- 3812 20багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмас:
- - 3812 20 10 00реакцiйна сумiш, що складається з бензил-3-iзобутирилокси-1-iзопропiл-2,2-диметилпропiлфталату та бензил-3-iзобутирилокси-2,2,4-триметилпентилфталату
- - 3812 20 90 00iншi
- [3812 3]антиоксиданти та iншi сполуки для стабiлiзацiї гуми або пластмаси:
- - 3812 31 00 00сумiшi олiгомерiв 2,2,4-триметил-1,2-дигiдрохiнолiну (1,2-дигiдро-2,2,4-триметилхiнолiн), (TMQ)
- - 3812 39iншi:
- - - 3812 39 10 00антиокислювальнi препарати
- - - 3812 39 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.