Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29J]ОРГАНO-НЕОРГАНIЧНI СПОЛУКИ, ГЕТЕРОЦИКЛIЧНI СПОЛУКИ, НУКЛЕЇНОВI КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛI ТА СУЛЬФОНАМIДИ

- 2930Сполуки сiркоорганiчнi:
- 2931Iншi органо-неорганiчнi сполуки:
- 2932Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) кисню:
- 2933Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) азоту:
- 2934Нуклеїновi кислоти та їх солi, визначеного або не визначеного хiмiчного складу; iншi гетероциклiчнi сполуки:
- 2935Сульфонамiди:

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.