Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 27Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi
2710Нафта та нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; вiдпрацьованi нафтопродукти:

- [2710 1]нафта та нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих та продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв, за винятком тих, що мiстять бiодизель та вiдпрацьованi нафтопродукти:
- - 2710 12легкi дистиляти та продукти:
- - - 2710 12 11для специфiчних процесiв переробки:
- - - - 2710 12 11 10iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - - 2710 12 11 20iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.%
- - - - 2710 12 11 90iншi
- - - 2710 12 15для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй категорiї 2710 12 11:
- - - - 2710 12 15 10iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - - 2710 12 15 20iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.%
- - - - 2710 12 15 90iншi
- - - [2710 12 2]для iнших цiлей:
- - - - [2710 12 21]бензини спецiальнi:
- - - - - 2710 12 21уайт-спiрит:
- - - - - - 2710 12 21 10для використання як паливо
- - - - - - 2710 12 21 90для iнших цiлей
- - - - - 2710 12 25 00iншi
- - - - [2710 12 3]iншi:
- - - - - [2710 12 31]бензини моторнi:
- - - - - - 2710 12 31 00бензини авiацiйнi
- - - - - - [2710 12 4]iншi, iз вмiстом свинцю:
- - - - - - - [2710 12 40]0,013 г/л або менше:
- - - - - - - - 2710 12 41з октановим числом менш як 95:
- - - - - - - - - [2710 12 41 0]з октановим числом 80 або менше:
- - - - - - - - - - [2710 12 41 1]iз вмiстом не менш як 5 мас.% бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi:
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 11iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 12iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.%
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 13iншi
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 14iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 15iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.%
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 19iншi
- - - - - - - - - [2710 12 41 2]з октановим числом бiльш як 80, але не бiльш як 92:
- - - - - - - - - - [2710 12 41 2]iншi:
- - - - - - - - - - [2710 12 41 3]iз вмiстом не менш як 5 мас.% бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi:
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 31iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 32iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.%
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 33iншi
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 34iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 35iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.%
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 39iншi
- - - - - - - - - - [2710 12 41 4]iншi:
- - - - - - - - - [2710 12 41 7]з октановим числом бiльш як 92, але менш як 95:
- - - - - - - - - - [2710 12 41 8]iз вмiстом не менш як 5 мас.% бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi:
- - - - - - - - - - [2710 12 41 9]iншi:
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 91iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 92iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.%
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 93iншi
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 94iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 95iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.%
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 99iншi
- - - - - - - - 2710 12 45з октановим числом 95 або бiльше, але менш як 98:
- - - - - - - - - [2710 12 45 0]iз вмiстом не менш як 5 мас.% бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi:
- - - - - - - - - - 2710 12 45 01iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - - - - - - - - 2710 12 45 02iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.%
- - - - - - - - - - 2710 12 45 09iншi
- - - - - - - - - [2710 12 45 1]iншi:
- - - - - - - - - - 2710 12 45 12iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - - - - - - - - 2710 12 45 13iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.%
- - - - - - - - - - 2710 12 45 99iншi
- - - - - - - - 2710 12 49з октановим числом 98 або бiльше:
- - - - - - - - - [2710 12 49 0]iз вмiстом не менш як 5 мас.% бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi:
- - - - - - - - - - 2710 12 49 01iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - - - - - - - - 2710 12 49 02iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.%
- - - - - - - - - - 2710 12 49 09iншi
- - - - - - - - - [2710 12 49 1]iншi:
- - - - - - - - - - 2710 12 49 12iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - - - - - - - - 2710 12 49 13iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.%
- - - - - - - - - - 2710 12 49 99iншi
- - - - - - - 2710 12 50бiльш як 0,013 г/л:
- - - - - - - - 2710 12 50 10з октановим числом менш як 98
- - - - - - - - 2710 12 50 90з октановим числом 98 або бiльше
- - - - - 2710 12 70 00паливо для реактивних двигунiв
- - - - - 2710 12 90 00iншi легкi дистиляти
- - 2710 19iншi:
- - - [2710 19 1]середнi дистиляти:
- - - - 2710 19 11для специфiчних процесiв переробки:
- - - - - 2710 19 11 10iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - - - 2710 19 11 20iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.%
- - - - - 2710 19 11 90iншi
- - - - 2710 19 15для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй категорiї 2710 19 11:
- - - - - 2710 19 15 10iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - - - 2710 19 15 20iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.%
- - - - - 2710 19 15 90iншi
- - - - [2710 19 2]для iнших цiлей:
- - - - - [2710 19 21]гас:
- - - - - - 2710 19 21 00паливо для реактивних двигунiв
- - - - - - 2710 19 25 00iнший
- - - - - 2710 19 29 00iншi
- - - [2710 19 3]важкi дистиляти:
- - - - [2710 19 31]газойлi:
- - - - - 2710 19 31для специфiчних процесiв переробки:
- - - - - - 2710 19 31 01iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - - - - 2710 19 31 10iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.%
- - - - - - 2710 19 31 20iз вмiстом сiрки бiльш як 0,005 мас.%, але не бiльш як 0,035 мас.%
- - - - - - 2710 19 31 30iз вмiстом сiрки бiльш як 0,035 мас.%, але не бiльш як 0,2 мас.%
- - - - - - 2710 19 31 40iз вмiстом сiрки бiльш як 0,2 мас.%
- - - - - 2710 19 35для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй категорiї 2710 19 31:
- - - - - - 2710 19 35 01iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - - - - 2710 19 35 10iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.%
- - - - - - 2710 19 35 20iз вмiстом сiрки бiльш як 0,005 мас.%, але не бiльш як 0,035 мас.%
- - - - - - 2710 19 35 30iз вмiстом сiрки бiльш як 0,035 мас.%, але не бiльш як 0,2 мас.%
- - - - - - 2710 19 35 40iз вмiстом сiрки бiльш як 0,2 мас.%
- - - - - [2710 19 43]для iнших цiлей:
- - - - - - 2710 19 43 00iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - - - - 2710 19 46 00iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,002 мас.%
- - - - - - 2710 19 47iз вмiстом сiрки бiльш як 0,002 мас.%, але не бiльш як 0,1 мас.%:
- - - - - - - 2710 19 47 10iз вмiстом сiрки бiльш як 0,002 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.%
- - - - - - - 2710 19 47 90iншi
- - - - - - 2710 19 48 00iз вмiстом сiрки бiльш як 0,1 мас.%
- - - - [2710 19 5]палива рiдкi (мазут):
- - - - - 2710 19 51 00для специфiчних процесiв переробки
- - - - - 2710 19 55 00для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 51 00
- - - - - [2710 19 6]для iнших цiлей:
- - - - - - 2710 19 62 00iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,1 мас.%
- - - - - - 2710 19 66 00iз вмiстом сiрки бiльш як 0,1 мас.%, але не бiльш як 0,5 мас.%
- - - - - - 2710 19 67 00iз вмiстом сiрки бiльш як 0,5 мас.%
- - - - [2710 19 7]мастильнi матерiали; iншi масла та дистиляти:
- - - - - 2710 19 71 00для специфiчних процесiв переробки
- - - - - 2710 19 75 00для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 71 00
- - - - - [2710 19 8]для iнших цiлей:
- - - - - - 2710 19 81 00масла моторнi, компресорнi, турбiннi
- - - - - - 2710 19 83 00гiдравлiчнi масла
- - - - - - 2710 19 85 00бiлi масла, вазелiнове масло
- - - - - - 2710 19 87 00масла трансмiсiйнi та редукторнi
- - - - - - 2710 19 91 00засоби для обробки металiв на верстатах, для виймання з форм, антикорозiйнi масла
- - - - - - 2710 19 93 00електроiзоляцiйнi масла
- - - - - - 2710 19 99 00iншi мастильнi матерiали та iншi дистиляти
- 2710 20нафта та нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих, та продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв, що мiстять бiодизель, крiм вiдпрацьованих нафтопродуктiв:
- - [2710 20 1]газойлi:
- - - 2710 20 11 00з вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - 2710 20 16з вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,1 мас.%:
- - - - 2710 20 16 10з вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,002 мас.%
- - - - 2710 20 16 90з вмiстом сiрки бiльш як 0,002 мас.%, але не бiльш як 0,1 мас.%
- - - 2710 20 19 00з вмiстом сiрки бiльш як 0,1 мас.%
- - [2710 20 3]палива рiдкi:
- - - 2710 20 32 00з вмiстом сiрки не бiльш як 0,5 мас.%
- - - 2710 20 38 00з вмiстом сiрки бiльш як 0,5 мас.%
- - 2710 20 90 00iншi нафтопродукти
- [2710 9]вiдпрацьованi нафтопродукти:
- - 2710 91 00 00такi, що мiстять полiхлордифенiли, полiхлортрифенiли або полiбромдифенiли
- - 2710 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.