Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 26Руди, шлак i зола
2620Шлак, зола та залишки (крiм утворених в процесi виробництва чорних металiв), що мiстять метали, миш'як або їх сполуки:
-[26202]що мiстять переважно свинець:

- - 2620 21 00 00шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонацiйної сумiшi
- - 2620 29 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.