Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 26Руди, шлак i зола
2620Шлак, зола та залишки (крiм утворених в процесi виробництва чорних металiв), що мiстять метали, миш'як або їх сполуки:

- [2620 1]що мiстять переважно цинк:
- - 2620 11 00 00гартцинк (цинкозалiзний сплав)
- - 2620 19 00 00iншi
- [2620 2]що мiстять переважно свинець:
- - 2620 21 00 00шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонацiйної сумiшi
- - 2620 29 00 00iншi
- 2620 30 00 00що мiстять переважно мiдь
- 2620 40 00 00що мiстять переважно алюмiнiй
- 2620 60 00 00що мiстять миш'як, талiй, ртуть або їх сумiшi, такi, що використовуються для добування миш'яку або цих металiв, або для виробництва їх хiмiчних сполук
- [2620 9]iншi:
- - 2620 91 00 00що мiстять переважно сурму, берилiй, кадмiй, хром або їх сумiшi
- - 2620 99iншi:
- - - 2620 99 10 00що мiстять переважно нiкель
- - - 2620 99 20 00що мiстять переважно нiобiй i тантал
- - - 2620 99 40 00що мiстять переважно олово
- - - 2620 99 60 00що мiстять переважно титан
- - - 2620 99 95 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.