Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 25Сiль; сiрка; землi та камiння; штукатурнi матерiали, вапно та цемент
2523Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, суперсульфатний цемент i подiбнi гiдравлiчнi цементи, забарвленi або незабарвленi, готовi чи у виглядi клiнкерiв:

- 2523 10 00 00клiнкери цементнi
- [2523 2]портландцемент:
- - 2523 21 00 00цемент бiлий, штучно забарвлений або незабарвлений
- - 2523 29 00 00iншi
- 2523 30 00 00цемент глиноземистий
- 2523 90 00 00iншi цементи гiдравлiчнi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.