Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 25Сiль; сiрка; землi та камiння; штукатурнi матерiали, вапно та цемент
2517Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостiння шосейних дорiг i залiзничних колiй, або як iншi види баласту, галька та кремiнь, термiчно обробленi або необробленi; макадам (дорожнє покриття) iз шлаку, окалини або аналогiчних промислових вiдходiв, iз вмiстом або без вмiсту матерiалiв, зазначених у першiй частинi цiєї товарної позицiї; гудронований макадам, гранули, дрiбняк i порошок з каменю товарної позицiї 2515 або 2516, термiчно обробленi або необробленi:
-2517 10галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостiння шосейних дорiг i залiзничних колiй, або як iншi види баласту, галька та кремiнь, термiчно обробленi або необробленi:

- - 2517 10 10 00галька, гравiй, щебiнь
- - 2517 10 20 00вапняк, доломiт та iнше камiння iз вмiстом вапняку, подрiбнене
- - 2517 10 80 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.