Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 25Сiль; сiрка; землi та камiння; штукатурнi матерiали, вапно та цемент
2516Гранiт, порфiр, базальт, пiсковик та iншi каменi для монументiв чи будiвництва, начорно обробленi або необробленi, розпилянi або нерозпилянi чи роздiленi iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:

- [2516 1]гранiт:
- - 2516 11 00 00необроблений або начорно оброблений
- - 2516 12 00 00лише розрiзаний, розпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми
- 2516 20 00пiсковик:
- - 2516 20 00 10необроблений або начорно оброблений
- - 2516 20 00 90iнший
- 2516 90 00 00iншi каменi для монументiв чи будiвництва

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.