Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 25Сiль; сiрка; землi та камiння; штукатурнi матерiали, вапно та цемент
2515Мармур, травертин, або вапняковий туф, екаусин та iншi вапняки для монументiв чи будiвництва з уявною вiдносною густиною 2,5 або бiльше, та алебастр, начорно обробленi або необробленi, розпилянi або нерозпилянi чи роздiленi iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:
-[25151]мармур i травертин:

- - 2515 11 00 00необробленi або начорно обробленi
- - 2515 12 00 00лише розрiзанi, розпилянi чи роздiленi iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.