Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники; продукти, з вмiстом та без вмiсту нiкотину, призначенi для вдихання без горiння; iншi нiкотиновмiснi продукти, призначенi для забезпечення надходження нiкотину в тiло людини
Група 22Алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет
2208Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об.%; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт:

- 2208 20спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або зброджених виноградних вичавок:
- - [2208 20 1]у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:
- - - [2208 20 12]одержанi шляхом перегонки виноградного вина:
- - - - 2208 20 12 00коньяк (Cognac)
- - - - 2208 20 14 00арманьяк (Armagnac)
- - - - [2208 20 16]брендi або вайнбранд (Weinbrand):
- - - - - 2208 20 16 00брендi де Херес (Brandy de Jerez)
- - - - - 2208 20 18 00iншi
- - - - 2208 20 19 00iншi
- - - [2208 20 2]одержанi шляхом перегонки зброджених виноградних вичавок:
- - - - 2208 20 26 00грапа (Grappa)
- - - - 2208 20 28 00iншi
- - [2208 20 6]у посудинах мiсткiстю бiльш як 2 л:
- - - [2208 20 62]одержанi шляхом перегонки виноградного вина:
- - - - 2208 20 62 00коньяк (Cognac)
- - - - 2208 20 66 00брендi або вайнбранд (Weinbrand)
- - - - 2208 20 69 00iншi
- - - [2208 20 8]одержанi шляхом перегонки зброджених виноградних вичавок:
- - - - 2208 20 86 00грапа (Grappa)
- - - - 2208 20 88 00iншi
- 2208 30вiскi:
- - [2208 30 1]вiскi "бурбон", у посудинах мiсткiстю:
- - - 2208 30 11 002 л або менше
- - - 2208 30 19 00бiльш як 2 л
- - [2208 30 3]вiскi шотландське:
- - - 2208 30 30 00вiскi солодове
- - - [2208 30 4]вiскi солодове купажоване, у посудинах мiсткiстю:
- - - - 2208 30 41 002 л або менше
- - - - 2208 30 49 00бiльш як 2 л
- - - [2208 30 6]вiскi зернове та купажоване зернове, у посудинах мiсткiстю:
- - - - 2208 30 61 002 л або менше
- - - - 2208 30 69 00бiльш як 2 л
- - - [2208 30 7]iнше, купажоване вiскi, у посудинах мiсткiстю:
- - - - 2208 30 71 002 л або менше
- - - - 2208 30 79 00бiльш як 2 л
- - [2208 30 8]iнше, у посудинах мiсткiстю:
- - - 2208 30 82 002 л або менше
- - - 2208 30 88 00бiльш як 2 л
- 2208 40ром та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки зброджених продуктiв з цукрової тростини:
- - [2208 40 1]у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:
- - - 2208 40 11 00ром, з вмiстом летких речовин, крiм етилового та метилового спиртiв, у концентрацiї 225 г або бiльше на гектолiтр чистого спирту (з допустимим вiдхиленням 10 %)
- - - [2208 40 3]iншi:
- - - - 2208 40 31 00вартiстю бiльш як 7,9 євро за 1 л чистого спирту
- - - - 2208 40 39 00iншi
- - [2208 40 5]у посудинах мiсткiстю бiльш як 2 л:
- - - 2208 40 51 00ром, з вмiстом летких речовин, крiм етилового та метилового спиртiв, у концентрацiї 225 г або бiльше на гектолiтр чистого спирту (з допустимим вiдхиленням 10 %)
- - - [2208 40 9]iншi:
- - - - 2208 40 91 00вартiстю бiльш як 2 євро за 1 л чистого спирту
- - - - 2208 40 99 00iншi
- 2208 50джин та ялiвцева настоянка:
- - [2208 50 1]джин, у посудинах мiсткiстю:
- - - 2208 50 11 002 л або менше
- - - 2208 50 19 00бiльш як 2 л
- - [2208 50 9]ялiвцева настоянка, у посудинах мiсткiстю:
- - - 2208 50 91 002 л або менше
- - - 2208 50 99 00бiльш як 2 л
- 2208 60горiлка:
- - [2208 60 1]з фактичною концентрацiєю спирту 45,4 об.% або менше, у посудинах мiсткiстю:
- - - 2208 60 11 002 л або менше
- - - 2208 60 19 00бiльш як 2 л
- - [2208 60 9]з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 45,4 об.%, у посудинах мiсткiстю:
- - - 2208 60 91 002 л або менше
- - - 2208 60 99 00бiльш як 2 л
- 2208 70лiкери i солодкi наливки:
- - 2208 70 10 00у посудинах мiсткiстю 2 л або менше
- - 2208 70 90 00у посудинах мiсткiстю бiльш як 2 л
- 2208 90iншi:
- - [2208 90 1]арак, у посудинах мiсткiстю:
- - - 2208 90 11 002 л або менше
- - - 2208 90 19 00бiльш як 2 л
- - [2208 90 3]спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки iз слив, груш або вишень (крiм лiкерiв та солодких наливок), у посудинах мiсткiстю:
- - - 2208 90 33 002 л або менше
- - - 2208 90 38 00бiльш як 2 л
- - [2208 90 4]iншi спиртовi дистиляти та iншi спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, iншi напої, що мiстять спирт, у посудинах мiсткiстю:
- - - [2208 90 41]2 л або менше:
- - - - 2208 90 41 00узо (ouzo)
- - - - [2208 90 42]iншi:
- - - - - [2208 90 45]спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки (крiм лiкерiв та солодких наливок):
- - - - - - [2208 90 45]перегнанi з плодiв:
- - - - - - - 2208 90 45 00кальвадос
- - - - - - - 2208 90 48 00iншi
- - - - - - [2208 90 54]iншi:
- - - - - - - 2208 90 54 00текiла (tequila)
- - - - - - - 2208 90 56iншi:
- - - - - - - - 2208 90 56 10мескаль (mezcal)
- - - - - - - - 2208 90 56 90iншi
- - - - - 2208 90 69 00iншi напої, що мiстять спирт
- - - [2208 90 7]бiльш як 2 л:
- - - - [2208 90 71]спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки (крiм лiкерiв та солодких наливок):
- - - - - 2208 90 71 00перегнанi з плодiв
- - - - - 2208 90 75 00текiла (tequila)
- - - - - 2208 90 77 00iншi
- - - - 2208 90 78 00iншi напої, що мiстять спирт
- - [2208 90 9]спирт етиловий неденатурований, з фактичною концентрацiєю спирту менш як 80 об.%, у посудинах мiсткiстю:
- - - 2208 90 912 л або менше:
- - - - 2208 90 91 10для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi
- - - - 2208 90 91 90iнший
- - - 2208 90 99бiльш як 2 л:
- - - - 2208 90 99 10для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi
- - - - 2208 90 99 90iнший

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.