Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники; продукти, з вмiстом та без вмiсту нiкотину, призначенi для вдихання без горiння; iншi нiкотиновмiснi продукти, призначенi для забезпечення надходження нiкотину в тiло людини
Група 22Алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет

2201Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматичних речовин; лiд та снiг:
2202Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматичних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових, горiхових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009:
2203 00Пиво iз солоду (солодове):
2204Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009:
2205Вермут та iнше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматичних речовин:
2206 00Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий, саке); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi:
2207Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об.% або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти, денатурованi, будь-якої концентрацiї:
2208Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об.%; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт:
2209 00Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.