Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники; продукти, з вмiстом та без вмiсту нiкотину, призначенi для вдихання без горiння; iншi нiкотиновмiснi продукти, призначенi для забезпечення надходження нiкотину в тiло людини
Група 22Алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет
2202Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматичних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових, горiхових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009:
-[22029]iншi:

- - 2202 91 00 00безалкогольне пиво
- - 2202 99iншi:
- - - [2202 99 1]без вмiсту продуктiв товарних позицiй 0401-0404 або жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401-0404:
- - - - 2202 99 11 00напої на основi сої iз вмiстом бiлка 2,8 мас.% або бiльше
- - - - 2202 99 15 00напої на основi сої iз вмiстом бiлка менше 2,8 мас.%; напої на основi горiхiв групи 08, зернових культур групи 10 або насiння групи 12
- - - - 2202 99 19 00iншi
- - - [2202 99 9]iншi, з вмiстом жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404:
- - - - 2202 99 91 00менш як 0,2 мас.%
- - - - 2202 99 95 000,2 мас.% або бiльше, але менш як 2 мас.%
- - - - 2202 99 99 002 мас.% або бiльше

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.