Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники; продукти, з вмiстом та без вмiсту нiкотину, призначенi для вдихання без горiння; iншi нiкотиновмiснi продукти, призначенi для забезпечення надходження нiкотину в тiло людини
Група 20Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
2003Гриби та трюфелi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти:
-2003 10гриби роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони):

- - 2003 10 20 00попередньо консервованi, повнiстю пiдданi глибокiй тепловiй обробцi
- - 2003 10 30 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.