Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного, рослинного або мiкробного походження та продукти їх розщеплення; приготовленi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1522 00Дегра; залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження:
-[1522003]залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження:
--[1522009]iншi:

- - - 1522 00 91 00олiйний фуз або жировi залишки, соапсток
- - - 1522 00 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.