Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 10Зерновi культури
1005Кукурудза:
-1005 10насiннєва:
--[1005101]гiбриди:

- - - 1005 10 13 00гiбриди потрiйнi
- - - 1005 10 15 00гiбриди простi
- - - 1005 10 18 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.