Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 10Зерновi культури
1005Кукурудза:
-1005 10насiннєва:

- - [1005 10 1]гiбриди:
- - - 1005 10 13 00гiбриди потрiйнi
- - - 1005 10 15 00гiбриди простi
- - - 1005 10 18 00iншi
- - 1005 10 90 00iнша

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.