Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 06Живi дерева та iншi рослини; цибулини, корiння та iншi аналогiчнi частини рослин; зрiзанi квiти i декоративна зелень
0602Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi (включаючи живцi для щеплення); мiцелiй грибiв:
-0602 20дерева, кущi та чагарники, що утворюють їстiвнi плоди або горiхи, щепленi чи нещепленi:

- - 0602 20 10 00живцi винограду, щепленi чи укорiненi
- - [0602 20 2]iншi:
- - - 0602 20 20 00з вiдкритою (голою) кореневою системою
- - - [0602 20 3]iншi:
- - - - 0602 20 30 00цитрусовi
- - - - 0602 20 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.