Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 06Живi дерева та iншi рослини; цибулини, корiння та iншi аналогiчнi частини рослин; зрiзанi квiти i декоративна зелень
0602Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi (включаючи живцi для щеплення); мiцелiй грибiв:

- 0602 10невкорiненi живцi (включаючи живцi для щеплення):
- - 0602 10 10 00винограду
- - 0602 10 90 00iншi
- 0602 20дерева, кущi та чагарники, що утворюють їстiвнi плоди або горiхи, щепленi чи нещепленi:
- - 0602 20 10 00живцi винограду, щепленi чи укорiненi
- - [0602 20 2]iншi:
- - - 0602 20 20 00з вiдкритою (голою) кореневою системою
- - - [0602 20 3]iншi:
- - - - 0602 20 30 00цитрусовi
- - - - 0602 20 80 00iншi
- 0602 30 00 00рододендрони та азалiї, щепленi чи нещепленi
- 0602 40 00 00троянди, щепленi чи нещепленi
- 0602 90iншi:
- - 0602 90 10 00мiцелiй грибiв
- - 0602 90 20 00рослини ананасу
- - 0602 90 30 00рослини овочевих культур, суницi та полуницi
- - [0602 90 4]iншi:
- - - [0602 90 41]рослини для вiдкритого ґрунту:
- - - - [0602 90 41 0]дерева, кущi та чагарники:
- - - - - 0602 90 41 00дерева лiсовi
- - - - - [0602 90 45]iншi:
- - - - - - 0602 90 45 00живцi укорiненi та молодi рослини
- - - - - - [0602 90 46]iншi:
- - - - - - - 0602 90 46 00з вiдкритою (голою) кореневою системою
- - - - - - - [0602 90 47]iншi:
- - - - - - - - 0602 90 47 00хвойнi i вiчнозеленi
- - - - - - - - 0602 90 48 00iншi
- - - - 0602 90 50 00iншi рослини для вiдкритого ґрунту
- - - [0602 90 7]рослини для закритого ґрунту:
- - - - 0602 90 70 00живцi укорiненi та молодi рослини, за винятком кактусiв
- - - - [0602 90 9]iншi:
- - - - - 0602 90 91 00квiтковi рослини з пуп'янками чи квiтучi, за винятком кактусiв
- - - - - 0602 90 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.