Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 04Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0410Комахи та iншi їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi:
-0410 10комахи:
--[0410109]iншi:

- - - 0410 10 91 00їстiвнi мука та крупка
- - - 0410 10 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.