Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 04Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0408Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, варенi у водi або на парi, формованi, мороженi або консервованi iншим способом, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:

- [0408 1]яєчнi жовтки:
- - 0408 11сушенi:
- - - 0408 11 20 00непридатнi для вживання
- - - 0408 11 80 00iншi
- - 0408 19iншi:
- - - 0408 19 20 00непридатнi для вживання
- - - [0408 19 8]iншi:
- - - - 0408 19 81 00рiдкi
- - - - 0408 19 89 00iншi, включаючи мороженi
- [0408 9]iншi:
- - 0408 91сушенi:
- - - 0408 91 20 00непридатнi для вживання
- - - 0408 91 80 00iншi
- - 0408 99iншi:
- - - 0408 99 20 00непридатнi для вживання
- - - 0408 99 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.