Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 04Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0407Яйця птахiв у шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi:
-[04071]заплiдненi яйця для iнкубацiї:

- - 0407 11 00 00кур свiйських (Gallus domesticus)
- - 0407 19iншi:
- - - [0407 19 1]iнших свiйських птахiв:
- - - - 0407 19 11 00iндичi чи гусячi
- - - - 0407 19 19 00iншi
- - - 0407 19 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.