Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 04Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0406Сири всiх видiв i кисломолочний сир:

- 0406 10свiжий сир (без визрiвання), включаючи сир з молочної сироватки, i кисломолочний сир:
- - [0406 10 3]з вмiстом жиру не бiльш як 40 мас.%:
- - - 0406 10 30 00моцарелла в рiдинi або без неї
- - - 0406 10 50 00iншi
- - 0406 10 80 00iншi
- 0406 20 00 00сири тертi або в порошку, усiх сортiв
- 0406 30сири плавленi, крiм тертих або в порошку:
- - 0406 30 10 00пiд час виготовлення яких використовувалися тiльки сири ементальський (Emmentaler), грюєр (Gruyere) та апензель (Appenzell) i якi можуть бути з доданням гларського сиру з травами, так званого "шабцигера" ("Schabziger"); упакованi для роздрiбної торгiвлi, з вмiстом жиру не бiльш як 56 мас.% у перерахунку на суху речовину
- - [0406 30 3]iншi:
- - - [0406 30 31]з вмiстом жиру не бiльш як 36 мас.% i з вмiстом жиру в сухiй речовинi:
- - - - 0406 30 31 00не бiльш як 48 мас.%
- - - - 0406 30 39 00понад 48 мас.%
- - - 0406 30 90 00з вмiстом жирiв понад 36 мас.%
- 0406 40блакитнi сири та iншi сири, що мiстять прожилки, отриманi внаслiдок використання Penicillium roqueforti:
- - 0406 40 10 00рокфор (Roquefort)
- - 0406 40 50 00горгонзола (Gorgonzola)
- - 0406 40 90 00iншi
- 0406 90iншi сири:
- - 0406 90 01 00для виробництва плавлених сирiв
- - [0406 90 1]iншi:
- - - 0406 90 13 00емменталь (Emmentaler)
- - - 0406 90 15 00грюєр (Gruyere), збрiнц (Sbrinz)
- - - 0406 90 17 00бергкезе (Bergkase), апензель (Appenzell)
- - - 0406 90 18 00фрибурзький сир (Fromage fribourgeois), вашерен мон-дор (Vacherin Mont d'Or) i тет де муан (Tete de Moine)
- - - 0406 90 21 00чедер (Cheddar)
- - - 0406 90 23 00едeм (Edam)
- - - 0406 90 25 00тiльзитер (Tilsit)
- - - 0406 90 29 00кашкавал (Kashkaval)
- - - 0406 90 32 00фета (Feta)
- - - 0406 90 35 00кефалотiрi (Kefalo-Tyri)
- - - 0406 90 37 00фiнляндiя (Finlandia)
- - - 0406 90 39 00ярлсберг (Jarlsberg)
- - - [0406 90 5]iншi:
- - - - 0406 90 50 00сири з молока вiвцi чи молока буйволицi в ємностях з розсолом чи в бурдюках iз шкури вiвцi чи кози
- - - - [0406 90 6]iншi:
- - - - - [0406 90 61]з вмiстом жиру не бiльш як 40 мас.% i з вмiстом води в перерахунку на знежирену речовину:
- - - - - - [0406 90 61 0]не бiльш як 47 мас.%:
- - - - - - - 0406 90 61 00грана падано (Grana Padano), пармiджано реджано (Parmigiano Reggiano)
- - - - - - - 0406 90 63 00фiоре сардо (Fiore Sardo), пекорiно (Pecorino)
- - - - - - - 0406 90 69 00iншi
- - - - - - [0406 90 73]понад 47 мас.%, але не бiльш як 72 мас.%:
- - - - - - - 0406 90 73 00проволоне (Provolone)
- - - - - - - 0406 90 74 00мааздам (Maasdam)
- - - - - - - 0406 90 75 00асiяго (Asiago), качикавало (Caciocavallo), монтасiо (Montasio), рагузано (Ragusano)
- - - - - - - 0406 90 76 00данбо (Danbo), фонталь (Fontal), фонтина (Fontina), фiнбо (Fynbo), хавартi (Havarti), марибо (Maribo), самсо (Samsо)
- - - - - - - 0406 90 78 00гауда (Gouda)
- - - - - - - 0406 90 79 00есром (Esrom), iталiко (Italico), кернгем (Kernhem), сен-нектер (Saint-Nectaire), сен-полен (Saint-Paulin), таледжiо (Taleggio)
- - - - - - - 0406 90 81 00канталь (Cantal), чешир (Cheshire), уенслiдейл (Wensleydale), ланкашир (Lancashire), подвiйний глостерський (Double Gloucester), бларней (Blarney), колбi (Colby), монтерей (Monterey)
- - - - - - - 0406 90 82 00камамбер (Camembert)
- - - - - - - 0406 90 84 00брi (Brie)
- - - - - - - 0406 90 85 00кефалографiєра (Kefalograviera), касерi (Kasseri)
- - - - - - - [0406 90 86]iншi сири, з вмiстом води в перерахунку на знежирену речовину:
- - - - - - - - 0406 90 86 00понад 47 мас.%, але не бiльш як 52 мас.%
- - - - - - - - 0406 90 89 00понад 52 мас.%, але не бiльш як 62 мас.%
- - - - - - - - 0406 90 92 00понад 62 мас.%, але не бiльш як 72 мас.%
- - - - - - 0406 90 93 00понад 72 мас.%
- - - - - 0406 90 99iншi:
- - - - - - 0406 90 99 10сири з молока корiв, у ємностях iз розсолом
- - - - - - 0406 90 99 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.