Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 04Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0405Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти:

- 0405 10масло вершкове:
- - [0405 10 1]з вмiстом жирiв не бiльш як 85 мас.%:
- - - [0405 10 11]масло вершкове натуральне:
- - - - 0405 10 11 00у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг
- - - - 0405 10 19 00iнше
- - - 0405 10 30 00вершкове масло рекомбiноване
- - - 0405 10 50 00вершкове масло сироваткове (пiдсирне)
- - 0405 10 90 00iншi
- 0405 20молочнi пасти:
- - 0405 20 10 00з вмiстом жиру понад 39 мас.%, але не бiльш як 60 мас.%
- - 0405 20 30 00з вмiстом жиру понад 60 мас.%, але не бiльш як 75 мас.%
- - 0405 20 90 00з вмiстом жиру понад 75 мас.%, але не бiльш як 80 мас.%
- 0405 90iншi:
- - 0405 90 10 00з вмiстом жиру понад 99,3 мас.% i з вмiстом води не бiльш як 0,5 мас.%
- - 0405 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.