Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 04Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0404Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в iншому мiсцi не зазначенi:

- 0404 10молочна сироватка, видозмiнена чи невидозмiнена, згущена або незгущена, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
- - [0404 10 0]у порошку, гранулах чи iншому твердому виглядi:
- - - [0404 10 02]без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту x 6,38):
- - - - [0404 10 02 0]не бiльш як 15 мас.%, з вмiстом жирiв:
- - - - - 0404 10 02 00не бiльш як 1,5 мас.%
- - - - - 0404 10 04 00понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
- - - - - 0404 10 06 00понад 27 мас.%
- - - - [0404 10 12 0]понад 15 мас.%, з вмiстом жирiв:
- - - - - 0404 10 12 00не бiльш як 1,5 мас.%
- - - - - 0404 10 14 00понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
- - - - - 0404 10 16 00понад 27 мас.%
- - - [0404 10 2]iншi, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту x 6,38):
- - - - [0404 10 26]не бiльш як 15 мас.%, з вмiстом жирiв:
- - - - - 0404 10 26 00не бiльш як 1,5 мас.%
- - - - - 0404 10 28 00понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
- - - - [0404 10 3]понад 15 мас.%, з вмiстом жирiв:
- - - - - 0404 10 32 00понад 27 мас.%
- - - - - 0404 10 34 00не бiльш як 1,5 мас.%
- - - - - 0404 10 36 00понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
- - - - - 0404 10 38 00понад 27 мас.%
- - [0404 10 4]iнша:
- - - [0404 10 48]без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту x 6,38):
- - - - [0404 10 48 0]не бiльш як 15 мас.%, з вмiстом жирiв:
- - - - - 0404 10 48 00не бiльш як 1,5 мас.%
- - - - - 0404 10 52 00понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
- - - - - 0404 10 54 00понад 27 мас.%
- - - - [0404 10 56 0]понад 15 мас.%, з вмiстом жирiв:
- - - - - 0404 10 56 00не бiльш як 1,5 мас.%
- - - - - 0404 10 58 00понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
- - - - - 0404 10 62 00понад 27 мас.%
- - - [0404 10 7]iншi, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту x 6,38):
- - - - [0404 10 72]не бiльш як 15 мас.%, з вмiстом жирiв:
- - - - - 0404 10 72 00не бiльш як 1,5 мас.%
- - - - - 0404 10 74 00понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
- - - - - 0404 10 76 00понад 27 мас.%
- - - - [0404 10 78]понад 15 мас.%, з вмiстом жирiв:
- - - - - 0404 10 78 00не бiльш як 1,5 мас.%
- - - - - 0404 10 82 00понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
- - - - - 0404 10 84 00понад 27 мас.%
- 0404 90iншi:
- - [0404 90 2]без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв:
- - - 0404 90 21 00не бiльш як 1,5 мас.%
- - - 0404 90 23 00понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
- - - 0404 90 29 00понад 27 мас.%
- - [0404 90 8]iншi, з вмiстом жирiв:
- - - 0404 90 81 00не бiльш як 1,5 мас.%
- - - 0404 90 83 00понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
- - - 0404 90 89 00понад 27 мас.%

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.