Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 04Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0402Молоко та вершки, згущенi або з доданням цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин:

- 0402 10у порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом жирiв не бiльш як 1,5 мас.%:
- - [0402 10 1]без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
- - - 0402 10 11 00у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
- - - 0402 10 19 00iншi
- - [0402 10 9]iншi:
- - - 0402 10 91 00у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
- - - 0402 10 99 00iншi
- [0402 2]у порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом жирiв понад 1,5 мас.%:
- - 0402 21без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
- - - [0402 21 1]з вмiстом жирiв не бiльш як 27 мас.%:
- - - - 0402 21 11 00у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
- - - - 0402 21 18 00iншi
- - - [0402 21 9]з вмiстом жирiв понад 27 мас.%:
- - - - 0402 21 91 00у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
- - - - 0402 21 99 00iншi
- - 0402 29iншi:
- - - [0402 29 1]з вмiстом жирiв не бiльш як 27 мас.%:
- - - - 0402 29 11 00молоко спецiального призначення, для немовлят, у герметичнiй упаковцi, масою нетто не бiльш як 500 г, з вмiстом жирiв понад 10 мас.%
- - - - [0402 29 15]iншi:
- - - - - 0402 29 15 00у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
- - - - - 0402 29 19 00iншi
- - - [0402 29 9]з вмiстом жирiв понад 27 мас.%:
- - - - 0402 29 91 00у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
- - - - 0402 29 99 00iншi
- [0402 9]iншi:
- - 0402 91без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
- - - 0402 91 10 00з вмiстом жирiв не бiльш як 8 мас.%
- - - 0402 91 30 00з вмiстом жирiв понад 8 мас.%, але не бiльш як 10 мас.%
- - - [0402 91 5]з вмiстом жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 45 мас.%:
- - - - 0402 91 51 00у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
- - - - 0402 91 59 00iншi
- - - [0402 91 9]з вмiстом жирiв понад 45 мас.%:
- - - - 0402 91 91 00у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
- - - - 0402 91 99 00iншi
- - 0402 99iншi:
- - - 0402 99 10 00з вмiстом жирiв не бiльш як 9,5 мас.%
- - - [0402 99 3]з вмiстом жирiв понад 9,5 мас.%, але не бiльш як 45 мас.%:
- - - - 0402 99 31 00у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
- - - - 0402 99 39 00iншi
- - - [0402 99 9]з вмiстом жирiв понад 45 мас.%:
- - - - 0402 99 91 00у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
- - - - 0402 99 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.