Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0309Борошно, крупки та гранули з риби, ракоподiбних, молюскiв та iнших водяних безхребетних, придатнi для споживання людиною:
-0309 90 00iншi:

- - [0309 90 00 1]з ракоподiбних:
- - - 0309 90 00 11мороженi
- - - 0309 90 00 12свiжi або охолодженi
- - - 0309 90 00 19iншi
- - [0309 90 00 9]з молюскiв та з iнших водяних безхребетних:
- - - 0309 90 00 91свiжi або охолодженi
- - - 0309 90 00 92мороженi
- - - 0309 90 00 99iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.