Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0304Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене:

- [0304 3]фiле свiже або охолоджене тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), вугра (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.):
- - 0304 31 00 00тиляпiї (Oreochromis spp.)
- - 0304 32 00 00сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
- - 0304 33 00 00латеса нiльського (Lates niloticus)
- - 0304 39 00 00iнше
- [0304 4]фiле iншої риби, свiже або охолоджене:
- - 0304 41 00 00лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho)
- - 0304 42форелi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):
- - - 0304 42 10 00виду Oncorhynchus mykiss масою бiльш як 400 г штука
- - - 0304 42 50 00видiв Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster
- - - 0304 42 90 00iнше
- - 0304 43 00 00камбалоподiбних (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae)
- - 0304 44риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae:
- - - 0304 44 10 00трiски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i сайки (Boreogadus saida)
- - - 0304 44 30 00сайди (Pollachius virens)
- - - 0304 44 90 00iншi
- - 0304 45 00 00меч-риби (Xiphias gladius)
- - 0304 46 00 00iклача (Dissostichus spp.)
- - 0304 47акули:
- - - 0304 47 10 00колючої (Squalus acanthias) i котячої (Scyliorhinus spp.)
- - - 0304 47 20 00акули оселедцевої (Lamna nasus)
- - - 0304 47 30 00акули блакитної (Prionace glauca)
- - - 0304 47 90 00iншi
- - 0304 48 00 00ската (Rajidae)
- - 0304 49iнше:
- - - 0304 49 10прiсноводної риби:
- - - - 0304 49 10 10осетроподiбних (Acipenseriformes)
- - - - 0304 49 10 20судака (Stizostedion spp.)
- - - - 0304 49 10 90iнших
- - - [0304 49 5]iнше:
- - - - 0304 49 50 00окуня морського (Sebastes spp.)
- - - - 0304 49 90 00iнше
- [0304 5]iнше, свiже або охолоджене:
- - 0304 51 00 00тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevеni, Megalobrama spp.), вугра (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.)
- - 0304 52 00 00лососевих
- - 0304 53 00 00риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae
- - 0304 54 00 00меч-риби (Xiphias gladius)
- - 0304 55 00 00iклача (Dissostichus spp.)
- - 0304 56акул:
- - - 0304 56 10 00колючої (Squalus acanthias) i котячої (Scyliorhinus spp.)
- - - 0304 56 20 00оселедцевої акули (Lamna nasus)
- - - 0304 56 30 00блакитної акули (Prionace glauca)
- - - 0304 56 90 00iншi
- - 0304 57 00 00скатiв (Rajidae)
- - 0304 59iнше:
- - - 0304 59 10прiсноводної риби:
- - - - 0304 59 10 10осетроподiбних (Acipenseriformes)
- - - - 0304 59 10 20судака (Stizostedion spp.)
- - - - 0304 59 10 90iнших
- - - [0304 59 5]iнше:
- - - - 0304 59 50 00боки (спинки) оселедцiв
- - - - 0304 59 90 00iнше
- [0304 6]фiле морожене тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), вугра (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.):
- - 0304 61 00 00тиляпiї (Oreochromis spp.)
- - 0304 62 00 00сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
- - 0304 63 00 00латеса нiльського (Lates niloticus)
- - 0304 69 00iнше:
- - - 0304 69 00 10коропа (Cyprinus spp., Carassius spp. (крiм видiв Cyprinus carpio та Carassius carassius), Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
- - - 0304 69 00 90iнше
- [0304 7]фiле морожене риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae:
- - 0304 71трiски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):
- - - 0304 71 10 00виду Gadus macrocephalus
- - - 0304 71 90 00iнше
- - 0304 72 00 00пiкши (Melanogrammus aeglefinus)
- - 0304 73 00 00сайди (Pollachius virens)
- - 0304 74риби видiв Merluccius spp., Urophycis spp.:
- - - [0304 74 1]мерлузи роду Merluccius:
- - - - 0304 74 11 00мерлузи мiлководної (Merluccius capensis) та глибоководної (Merluccius paradoxus)
- - - - 0304 74 15 00мерлузи аргентинської (пiвденно-захiдної частини Атлантичного океану) (Merluccius hubbsi)
- - - - 0304 74 19 00iншi
- - - 0304 74 90 00риби роду Urophycis
- - 0304 75 00 00минтая (Theragra chalcogramma)
- - 0304 79iнше:
- - - 0304 79 10 00сайка (Boreogadus saida)
- - - 0304 79 30 00мерланга (Merlangius merlangus)
- - - 0304 79 50 00макруронуса новозеландського (Macruronus novaezealandiae)
- - - 0304 79 80 00мольви (Molva spp.)
- - - 0304 79 90 00iнше
- [0304 8]фiле iншої риби, морожене:
- - 0304 81 00 00лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho)
- - 0304 82форелi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):
- - - 0304 82 10 00виду Oncorhynchus mykiss масою бiльш як 400 г штука
- - - 0304 82 50 00видiв Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster
- - - 0304 82 90 00iнше
- - 0304 83камбалоподiбних (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae):
- - - 0304 83 10 00камбали морської (Pleuronectes platessa)
- - - 0304 83 30 00камбали рiчкової (Platichthys flesus)
- - - 0304 83 50 00мегрiма (Lepidorhombus spp.)
- - - 0304 83 90 00iншi
- - 0304 84 00 00меч-риби (Xiphias gladius)
- - 0304 85 00 00iклача (Dissostichus spp.)
- - 0304 86 00 00оселедцiв (Clupea harengus, Clupea pallasii)
- - 0304 87 00 00тунця (роду Thunnus), скiпджека (тунця смугастого) (Katsuwonus pelamis)
- - 0304 88акул i скатiв (Rajidae):
- - - [0304 88 1]акул:
- - - - 0304 88 11 00колючої (Squalus acanthias) i котячої (Scyliorhinus spp.)
- - - - 0304 88 15 00акули оселедцевої (Lamna nasus)
- - - - 0304 88 18 00акули блакитної (Prinace glauca)
- - - - 0304 88 19 00iнше
- - - 0304 88 90 00скатiв (Rajidae)
- - 0304 89iнше:
- - - 0304 89 10прiсноводної риби:
- - - - 0304 89 10 10осетроподiбних (Acipenseriformes)
- - - - 0304 89 10 20судака (Stizostedion spp.)
- - - - 0304 89 10 90iнших
- - - [0304 89 2]iнше:
- - - - [0304 89 21]окуня морського (Sebastes spp.):
- - - - - 0304 89 21 00виду Sebastes marinus
- - - - - 0304 89 29 00iнше
- - - - 0304 89 30 00риби роду Euthynnus
- - - - [0304 89 4]скумбрiї (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) та риби виду Оrcynopsis unicolor:
- - - - - 0304 89 41 00скумбрiї виду Scomber australasicus
- - - - - 0304 89 49iнше:
- - - - - - 0304 89 49 10виду Scomber scombrus
- - - - - - 0304 89 49 90iнше
- - - - 0304 89 60 00вудильника (Lophius spp.)
- - - - 0304 89 90 00iншi
- [0304 9]iнше, морожене:
- - 0304 91 00 00меч-риби (Xiphias gladius)
- - 0304 92 00 00iклача (Dissostichus spp.)
- - 0304 93тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), вугра (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.):
- - - 0304 93 10 00сурiмi
- - - 0304 93 90 00iншi
- - 0304 94минтая (Theragra chalcogramma):
- - - 0304 94 10 00сурiмi
- - - 0304 94 90 00iншi
- - 0304 95риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae та Muraenolepididae, крiм минтая (Theragra chalcogramma):
- - - 0304 95 10 00сурiмi
- - - [0304 95 2]iншi:
- - - - [0304 95 21]трiски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i сайки (Boreogadus saida):
- - - - - 0304 95 21 00трiски тихоокеанської (Gadus macrocephalus)
- - - - - 0304 95 25 00трiски атлантичної (Gadus morhua)
- - - - - 0304 95 29 00iнших
- - - - 0304 95 30 00пiкшi (Melanogrammus aeglefinus)
- - - - 0304 95 40 00сайди (Pollachius virens)
- - - - 0304 95 50 00мерлузи роду Merluccius spp.
- - - - 0304 95 60 00путасу (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)
- - - - 0304 95 90 00iнших
- - 0304 96акул:
- - - 0304 96 10 00колючої (Squalus acanthias) i котячої (Scyliorhinus spp.)
- - - 0304 96 20 00акули оселедцевої (Lamna nasus)
- - - 0304 96 30 00акули блакитної (Prinace glauca)
- - - 0304 96 90 00iнше
- - 0304 97 00 00скатiв (Rajidae)
- - 0304 99iншi:
- - - 0304 99 10 00сурiмi
- - - [0304 99 2]iншi:
- - - - 0304 99 21 00прiсноводної риби
- - - - [0304 99 23]iншi:
- - - - - 0304 99 23 00оселедця (Clupea harengus, Clupea pallasii)
- - - - - 0304 99 29 00окуня морського (Sebastes spp.)
- - - - - 0304 99 55 00мегрiма (Lepidorhombus spp.)
- - - - - 0304 99 61 00ляща морського звичайного (Brama spp.)
- - - - - 0304 99 65 00вудильника (Lophius spp.)
- - - - 0304 99 99 00iнших

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.