Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 02М'ясо та їстiвнi субпродукти
0206Субпродукти їстiвнi великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, охолодженi або мороженi:

- 0206 10великої рогатої худоби, свiжi або охолодженi:
- - 0206 10 10 00для виробництва фармацевтичних продуктiв
- - [0206 10 9]iншi:
- - - 0206 10 95 00товста дiафрагма i тонка дiафрагма
- - - 0206 10 98 00iншi
- [0206 2]великої рогатої худоби, мороженi:
- - 0206 21 00 00язики
- - 0206 22 00 00печiнка
- - 0206 29iншi:
- - - 0206 29 10 00для виробництва фармацевтичних продуктiв
- - - [0206 29 9]iншi:
- - - - 0206 29 91 00товста дiафрагма i тонка дiафрагма
- - - - 0206 29 99 00iншi
- 0206 30 00 00свиней, свiжi або охолодженi
- [0206 4]свиней, мороженi:
- - 0206 41 00 00печiнка
- - 0206 49 00 00iншi
- 0206 80iншi, свiжi або охолодженi:
- - 0206 80 10 00для виробництва фармацевтичних продуктiв
- - [0206 80 9]iншi:
- - - 0206 80 91 00коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв
- - - 0206 80 99 00овець та кiз
- 0206 90iншi, мороженi:
- - 0206 90 10 00для виробництва фармацевтичних продуктiв
- - [0206 90 9]iншi:
- - - 0206 90 91 00коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв
- - - 0206 90 99 00овець та кiз

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.