Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 02М'ясо та їстiвнi субпродукти
0202М'ясо великої рогатої худоби, морожене:

- 0202 10 00 00тушi та половини туш
- 0202 20iншi вiдруби, необваленi:
- - 0202 20 10 00компенсованi четвертини
- - 0202 20 30 00нероздiленi або роздiленi переднi четвертини
- - 0202 20 50 00нероздiленi або роздiленi заднi четвертини
- - 0202 20 90 00iншi
- 0202 30обваленi:
- - 0202 30 10 00переднi четвертини, цiлi або розрубанi як максимум на п'ять частин, кожна четвертина може бути лише в одному блоцi; компенсованi четвертини у двох блоках, при цьому один з переднiми четвертинами, цiлими або розрубаними щонайбiльше на п'ять частин, а другий з її заднiми четвертинами, за винятком фiле, одним шматком
- - 0202 30 50 00лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка
- - 0202 30 90 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.