Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 01Живi тварини
0106Iншi тварини, живi:

- [0106 1]ссавцi:
- - 0106 11 00примати:
- - - 0106 11 00 10для зоопаркiв
- - - 0106 11 00 90iншi
- - 0106 12 00кити, дельфiни, морськi свинi (ссавцi ряду Сetacea); ламантини та дюгони (ссавцi ряду Sirenia); тюленi, морськi леви та моржi (ссавцi пiдряду Pinnipedia):
- - - 0106 12 00 10для зоопаркiв
- - - 0106 12 00 90iншi
- - 0106 13 00 00верблюди та iншi тварини родини верблюдячих (Camelidae)
- - 0106 14кролi та зайцi:
- - - 0106 14 10 00кролi свiйськi
- - - 0106 14 90 00iншi
- - 0106 19 00iншi:
- - - 0106 19 00 10для зоопаркiв
- - - 0106 19 00 90iншi
- 0106 20 00рептилiї (включаючи змiй i черепах):
- - 0106 20 00 10для зоопаркiв
- - 0106 20 00 90iншi
- [0106 3]птахи:
- - 0106 31 00хижi птахи:
- - - 0106 31 00 10для зоопаркiв
- - - 0106 31 00 90iншi
- - 0106 32 00папугоподiбнi (включаючи папуг, довгохвостих папуг, ара та какаду):
- - - 0106 32 00 10для зоопаркiв
- - - 0106 32 00 90iншi
- - 0106 33 00страуси; ему (Dromaius novaehollandiae):
- - - 0106 33 00 10для зоопаркiв
- - - 0106 33 00 90iншi
- - 0106 39iншi:
- - - 0106 39 10голуби:
- - - - 0106 39 10 10для зоопаркiв
- - - - 0106 39 10 90iншi
- - - 0106 39 80iншi:
- - - - 0106 39 80 10для зоопаркiв
- - - - 0106 39 80 90iншi
- [0106 4]комахи:
- - 0106 41 00 00бджоли
- - 0106 49 00iншi:
- - - 0106 49 00 10для зоопаркiв
- - - 0106 49 00 90iншi
- 0106 90 00iншi:
- - 0106 90 00 10для зоопаркiв
- - 0106 90 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.