Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 01Живi тварини
0105Свiйська птиця, тобто кури свiйськi (Gallus domesticus), качки, гуси, iндики та цесарки, живi:

- [0105 1]масою не бiльш як 185 г:
- - 0105 11кури свiйськi (Gallus domesticus):
- - - [0105 11 1]курчата прабатькiвських та материнських лiнiй племiнного виведення:
- - - - 0105 11 11 00яєчних порiд
- - - - 0105 11 19 00iншi
- - - [0105 11 9]iншi:
- - - - 0105 11 91 00яєчних порiд
- - - - 0105 11 99 00iншi
- - 0105 12 00 00iндики
- - 0105 13 00 00качки
- - 0105 14 00 00гуси
- - 0105 15 00 00цесарки
- [0105 9]iншi:
- - 0105 94 00кури свiйськi (Gallus domesticus):
- - - 0105 94 00 10курчата племiннi 90-120-деннi
- - - 0105 94 00 90iншi
- - 0105 99iншi:
- - - 0105 99 10 00качки
- - - 0105 99 20 00гуси
- - - 0105 99 30 00iндики
- - - 0105 99 50 00цесарки

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.