Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 01Живi тварини
0104Вiвцi та кози, живi:

- 0104 10вiвцi:
- - 0104 10 10 00чистопороднi племiннi тварини
- - [0104 10 3]iншi:
- - - 0104 10 30 00ягнята (вiком до одного року)
- - - 0104 10 80 00iншi
- 0104 20кози:
- - 0104 20 10 00чистопороднi племiннi тварини
- - 0104 20 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.