Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 01Живi тварини
0103Свинi, живi:
-[01039]iншi:
--0103 91масою менш як 50 кг:

- - - 0103 91 10 00свiйськi види
- - - 0103 91 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.