Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 01Живi тварини
0102Велика рогата худоба, жива:

- [0102 2]велика рогата худоба:
- - 0102 21чистопороднi племiннi тварини:
- - - 0102 21 10 00нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення)
- - - 0102 21 30 00корови
- - - 0102 21 90 00iншi
- - 0102 29iншi:
- - - 0102 29 05 00пiдроду Bibos або пiдроду Poephagus
- - - [0102 29 1]iншi:
- - - - 0102 29 10 00масою не бiльш як 80 кг
- - - - [0102 29 2]масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг:
- - - - - 0102 29 21 00для забою
- - - - - 0102 29 29 00iншi
- - - - [0102 29 4]масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг:
- - - - - 0102 29 41 00для забою
- - - - - 0102 29 49 00iншi
- - - - [0102 29 5]масою понад 300 кг:
- - - - - [0102 29 51]нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення):
- - - - - - 0102 29 51 00для забою
- - - - - - 0102 29 59 00iншi
- - - - - [0102 29 6]корови:
- - - - - - 0102 29 61 00для забою
- - - - - - 0102 29 69 00iншi
- - - - - [0102 29 9]iншi:
- - - - - - 0102 29 91 00для забою
- - - - - - 0102 29 99 00iншi
- [0102 3]буйволи:
- - 0102 31 00 00чистопороднi племiннi тварини
- - 0102 39iншi:
- - - 0102 39 10 00свiйськi види
- - - 0102 39 90 00iншi
- 0102 90iншi:
- - 0102 90 20 00чистопороднi племiннi тварини
- - [0102 90 9]iншi:
- - - 0102 90 91 00свiйськi види
- - - 0102 90 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.