Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 01Живi тварини
0101Конi, вiслюки, мули та лошаки, живi:

- [0101 2]конi:
- - 0101 21 00 00чистопороднi племiннi тварини
- - 0101 29iншi:
- - - 0101 29 10 00для забою
- - - 0101 29 90 00iншi
- 0101 30 00 00вiслюки
- 0101 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.