Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 92Музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
9209Частини (наприклад механiзми музичних скриньок) та приладдя для музичних iнструментiв (наприклад картки, диски та валики для механiчних iнструментiв); метрономи, камертони, труби з фiксованою висотою звуку всiх видiв:
-[92099]iншi:

- - 9209 91 00 00частини i приладдя для фортепiано
- - 9209 92 00 00частини i приладдя для музичних iнструментiв товарної позицiї 9202
- - 9209 94 00 00частини i приладдя для музичних iнструментiв товарної позицiї 9207
- - 9209 99iншi:
- - - 9209 99 20 00частини i приладдя для музичних iнструментiв товарної позицiї 9205
- - - [9209 99 4]iншi:
- - - - 9209 99 40 00метрономи, камертони та труби з фiксованою висотою звуку
- - - - 9209 99 50 00механiзми музичних скриньок
- - - - 9209 99 70 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.