Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9031Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi:

- 9031 10 00 00машини для балансування механiчних частин
- 9031 20 00 00стенди випробувальнi
- [9031 4]iншi прилади та пристрої оптичнi:
- - 9031 41 00 00для перевiрки напiвпровiдникових пластин або пристроїв (включаючи iнтегральнi схеми) або для перевiрки фотомасок або фотошаблонiв, якi використовуються у виробництвi напiвпровiдникових приладiв (включаючи iнтегральнi схеми)
- - 9031 49iншi:
- - - 9031 49 10 00проектори профiльнi
- - - 9031 49 90 00iншi
- 9031 80iншi прилади, пристрої та машини:
- - 9031 80 20для вимiрювання або контролю за геометричними параметрами:
- - - 9031 80 20 10електроннi прилади, пристрої та машини для перевiрки напiвпровiдникових пластин або пристроїв чи для перевiрки фотомасок або фотошаблонiв, якi використовуються у виробництвi напiвпровiдникових приладiв
- - - 9031 80 20 20iншi електроннi
- - - 9031 80 20 90iншi неелектроннi
- - 9031 80 80 00iншi
- 9031 90 00частини i приладдя:
- - 9031 90 00 10для апаратури товарної пiдкатегорiї 9031 41 00 00 або для оптичних приладiв та пристроїв для вимiрювання поверхневого забруднення частками напiвпровiдникових пластин товарної пiдкатегорiї 9031 49 90 00; для апаратури товарної пiдкатегорiї 9031 80 20 10
- - 9031 90 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.