Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9029Лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та подiбнi прилади; спiдометри та тахометри, крiм включених до товарної позицiї 9014 або 9015; стробоскопи:
-9029 20спiдометри та тахометри; стробоскопи:

- - [9029 20 3]спiдометри та тахометри:
- - - 9029 20 31спiдометри для наземних транспортних засобiв:
- - - - 9029 20 31 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 9029 20 31 90iншi
- - - 9029 20 38iншi:
- - - - 9029 20 38 10для цивiльної авiацiї
- - - - 9029 20 38 90iншi
- - 9029 20 90 00стробоскопи

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.