Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9026Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032:

- 9026 10для вимiрювання або контролю за витратою або рiвнем рiдин:
- - [9026 10 2]електроннi:
- - - 9026 10 21 00витратомiри
- - - 9026 10 29 00iншi
- - [9026 10 8]iншi:
- - - 9026 10 81 00витратомiри
- - - 9026 10 89 00iншi
- 9026 20для вимiрювання або контролю за тиском:
- - 9026 20 20 00електроннi
- - [9026 20 4]iншi:
- - - 9026 20 40 00манометри спiральнi або з металевою мембраною
- - - 9026 20 80 00iншi
- 9026 80iншi прилади та апаратура:
- - 9026 80 20 00електроннi
- - 9026 80 80 00iншi
- 9026 90 00 00частини i приладдя

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.